Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 21.09.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Grażyny Sypniewskiej - Kamińskiej (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

Informacje publiczne:

Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Grażyny Sypniewskiej - Kamińskiej (w tym sekretarza komisji i recenzenta).