Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 21.09.2018, godzina 09:00
referujący:
prof. T. Sterzyński
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Interdyscyplinarne studia doktoranckie (ISD) Nauka o materiałach (NoM) Politechniki Poznańskiej.

Informacje publiczne:

Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Interdyscyplinarne studia doktoranckie (ISD) Nauka o materiałach (NoM) Politechniki Poznańskiej.