Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 21.09.2018, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. B. Starzyńska
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Studia Doktoranckie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

Informacje publiczne:

Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Studia Doktoranckie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.