Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 21.09.2018, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Wstępne informacje o przebiegu rekrutacji w roku 2018 na studia niestacjonarne.

Informacje publiczne:

Wstępne informacje o przebiegu rekrutacji w roku 2018 na studia niestacjonarne.