Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.10.2018, godzina 11:15
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Mikołajczaka z Instytutu Technologii Materiałów.

Informacje publiczne:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Mikołajczaka z Instytutu Technologii Materiałów.