Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.10.2018, godzina 11:15
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Piotra Mikołajczaka (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

Informacje publiczne:

Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Piotra Mikołajczaka (w tym sekretarza komisji i recenzenta).