Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 16.11.2018, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. P. Paczos
Typ sprawy:
Temat:

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Katarzynie Peta.

Informacje publiczne:

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Katarzynie Peta.