Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 16.11.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

Informacje publiczne:

Zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.