Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 14.12.2018, godzina 09:00
referujący:
prof. S. Legutko
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Grobelnego.

Informacje publiczne:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Grobelnego.