Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 14.12.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Wniosek mgr inż. Natalii Wierzbickiej z Instytutu Technologii Mechanicznej o przyznanie płatnego urlopu szkoleniowego.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr inż. Natalii Wierzbickiej z Instytutu Technologii Mechanicznej o przyznanie płatnego urlopu szkoleniowego.