Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 14.12.2018, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Ocena efektów kształcenia na kierunkach studiów: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Informacje publiczne:

Ocena efektów kształcenia na kierunkach studiów: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.