Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 14.12.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Wystąpienie dr inż. Ewy Dostatni z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Informacje publiczne:

Wystąpienie dr inż. Ewy Dostatni z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.