Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.02.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. M. Kupczyk
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Pawła Brzęka w Instytucie Technologii Materiałów.

Informacje publiczne:

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Pawła Brzęka w Instytucie Technologii Materiałów.