Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.02.2019, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Prośba mgr inż. Renaty Ferduły o indywidualny tok studiów (MCH).

Informacje publiczne:

Prośba mgr inż. Renaty Ferduły o indywidualny tok studiów (MCH).