Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.02.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Wniosek dr. hab. inż. Marka Szostaka, prof. nadzw. PP z Instytutu Technologii Materiałów o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

Informacje publiczne:

Wniosek dr. hab. inż. Marka Szostaka, prof. nadzw. PP z Instytutu Technologii Materiałów o przyznanie płatnego urlopu naukowego.