Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.02.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. E. Stachowska
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Opiniowanie wniosku o nagrodę Rektora PP.

Informacje publiczne:

Opiniowanie wniosku o nagrodę Rektora PP.