Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.02.2019, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. R. Talar
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kazimierza Czapczyka.

Informacje publiczne:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kazimierza Czapczyka.