Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. M. Kupczyk
Typ sprawy:
Sprawozdanie z Senatu
Temat:

z posiedzenia w dniu 27 lutego 2019 r.

Informacje publiczne:

z posiedzenia w dniu 27 lutego 2019 r.