Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. P. Paczos
Typ sprawy:
Temat:

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr inż. Grażynie Sypniewskiej-Kamińskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Informacje publiczne:

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr inż. Grażynie Sypniewskiej-Kamińskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.