Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr. inż. Szymonowi Wojciechowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Informacje publiczne:

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr. inż. Szymonowi Wojciechowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.