Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Ewy Dostatni z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Informacje publiczne:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Ewy Dostatni z Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji.