Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. M. Jurczyk
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek mgr inż. Patrycji Sochackiej o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr inż. Patrycji Sochackiej o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.