Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Przyporządkowanie kierunków studiów I i II stopnia do dyscyplin naukowych.

Informacje publiczne:

Przyporządkowanie kierunków studiów I i II stopnia do dyscyplin naukowych.