Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Dostosowanie programów studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji do nowych wymagań.

Informacje publiczne:

Dostosowanie programów studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji do nowych wymagań.