Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.03.2019, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Informacje o wynikach rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia.

Informacje publiczne:

Informacje o wynikach rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia.