Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Uchwalenie regulaminu finansowania zadań badawczych z subwencji.

Informacje publiczne:

Uchwalenie regulaminu finansowania zadań badawczych z subwencji.