Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Zatwierdzenie rankingu jednostek WBMiZ za 2018 r.

Informacje publiczne:

Zatwierdzenie rankingu jednostek WBMiZ za 2018 r.