Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. A. Milecki
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek mgr. inż. Bartosza Antkowiaka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr. inż. Bartosza Antkowiaka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.