Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Miklaszewskiego z Instytutu Inżynierii Materiałowej.

Informacje publiczne:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Miklaszewskiego z Instytutu Inżynierii Materiałowej.