Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Huberta Jopka (w tym sekretarza komisji i recenzenta).*

Informacje publiczne:

Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr. inż. Huberta Jopka (w tym sekretarza komisji i recenzenta).*