Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz – Kaczmarek (w tym sekretarza komisji i recenzenta).

Informacje publiczne:

Wyznaczenie 3 osób do komisji habilitacyjnej dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz – Kaczmarek (w tym sekretarza komisji i recenzenta).