Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 12.04.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Beaty Mrugalskiej z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Informacje publiczne:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Beaty Mrugalskiej z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.