Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 31.05.2019, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zmiany w programach studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Informacje publiczne:

Zmiany w programach studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.