Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 31.05.2019, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Przyporządkowanie kierunku studiów inżynieria biomedyczna do dyscypliny naukowej dla studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.

Informacje publiczne:

Przyporządkowanie kierunku studiów inżynieria biomedyczna do dyscypliny naukowej dla studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.