Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 31.05.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Wniosek dr. Mateusza Balcerzaka z Instytutu Inżynierii Materiałowej o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

Informacje publiczne:

Wniosek dr. Mateusza Balcerzaka z Instytutu Inżynierii Materiałowej o przyznanie płatnego urlopu naukowego.