Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 05.07.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mateusza Sopaty.

Informacje publiczne:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mateusza Sopaty.