Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 05.07.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Temat:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Mariusza Hasiaka z Politechniki Wrocławskiej.

Informacje publiczne:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Mariusza Hasiaka z Politechniki Wrocławskiej.