Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 27.09.2019, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Sprawozdanie dziekana z rocznej działalności wydziału.

Informacje publiczne:

Sprawozdanie dziekana z rocznej działalności wydziału.