Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 27.09.2019, godzina 09:00
referujący:
prof. M. Kupczyk
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr inż. Natalii Wierzbickiej w Instytucie Technologii Mechanicznej.

Informacje publiczne:

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr inż. Natalii Wierzbickiej w Instytucie Technologii Mechanicznej.