Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 24.01.2020, godzina 12:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Wydziału.

Informacje publiczne:

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Wydziału.