Komisje Rady Wydziału

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA DS. ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr inż. Krzysztof Grześkowiak - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"
dr inż. Jan Uniejewski - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego ZNP

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

inż. Joanna Loręcka - sekretarz
mgr inż. Martyna Wiciak-Pikuła - przedstawiciel doktorantów
Hugo Jammes - przedstawiciel studentów

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr hab. inż. Olaf Ciszak - przewodniczący
dr inż. Krzysztof Grześkowiak - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"
dr inż. Jan Uniejewski - stałe uczestnictwo - przedstawiciel związku zawodowego ZNP

WYDZIAŁOWA KOMISJA DO SPRAW BUDŻETU I FINANSÓW

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DO SPRAW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA DLA DOKTORANTÓW

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA DLA STUDENTÓW

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW KSZTAŁCENIA

dr inż. Krzysztof Grześkowiak - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr inż. Jan Uniejewski - Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
Hugo Jammes - przedsatwiciel studentów
Krzysztof Puzio - przedstawiciel studentów

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW NAGRÓD

DZIEKAŃSKA KOMISJA DO SPRAW KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

KOMISJA DOKTORANCKA

DORAŹNA KOMISJA DS. REGULAMINU RADY WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ