Studia III stopnia

Informacje ogólne
Utworzono: 17.05.06 15:48
Data aktualizacji: 19.12.05 08:02

UWAGA!!!

Od roku akademickiego 2019/2020 studia doktoranckie prowadzone są w ramach jednej SZKOŁY DOKTORSKIEJ.

Rekrutacja do szkoły doktorskiej w ramach podanych dyscyplin naukowych przeprowadzana jest przez uczelnię.

Szczegóły -  https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja/szkola-doktorska

 

Studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania stanowią realizację postanowień Unii Europejskiej dotyczących tworzenia trójstopniowego systemu edukacyjnego i w swoim obecnym kształcie są studiami trzeciego stopnia, zgodnymi z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia te mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i obrony pracy doktorskiej. Umożliwiają również zdobycie kwalifikacji do zawodu nauczyciela akademickiego. Stanowią też podstawę do dalszego prowadzenia pracy naukowej i doświadczalnej lub projektowej w dziedzinie nauk technicznych. Umożliwiając zdobycie stopnia doktora nauk technicznych, studia doktoranckie na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania dostarczają środowisku naukowemu oraz gospodarce wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Podczas czteroletnich studiów doktorant uzyskuje zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych w zakresie wybranej dyscypliny naukowej. Uczestniczy w wykładach i zajęciach według programu zatwierdzonego przez Radę Wydziału. Autorskie zajęcia na Studium Doktoranckim WBMiZ realizują wysoko kwalifikowani specjaliści Politechniki Poznańskiej. Równolegle doktorant prowadzi badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, opracowuje referaty i artykuły pod kierunkiem opiekuna naukowego posiadającego naukowy tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, współuczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz przygotowuje rozprawę doktorską.

Wydział prowadzi studia doktoranckie w następujących dyscyplinach:

  • Dziedzina naukowa: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: mechanika
  • Dziedzina naukowa: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: inżynieria materiałowa
  • Dziedzina naukowa: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn

    Tryb prowadzenia studiów: stacjonarny, niestacjonarny
    Zasady przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
    Opłaty: opłata za semestr studiów niestacjonarnych zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektor

Regulamin studiów doktoranckich http://www.put.poznan.pl/pl/informacje-o-studiowaniu/regulaminy

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Kontakt
Utworzono: 17.05.06 15:31
Data aktualizacji: 19.10.10 16:20

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. inż. Beata Starzyńska tel. 61 665 2741

Konsultacje w każdą środę w godzinach 9:45 - 11:15 w pokoju 306.

Informacji na temat:

- studiów doktoranckich udziela mgr Beata Czerkas tel. 61 665 2755

- przewodu doktorskiego udziela Ewa Szymańska tel. 61 665 2362

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Samorząd Doktorantów - WBMiZ
Utworzono: 18.09.21 16:47
Data aktualizacji: 19.10.09 12:39
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Pliki do pobrania
Utworzono: 18.07.18 13:20
Data aktualizacji: 19.08.27 10:21

Pliki do pobrania

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Stypendia
Utworzono: 17.05.06 18:23
Data aktualizacji: 19.02.06 09:44
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Studia Doktoranckie WBMiZ - karty ECTS
Utworzono: 19.02.06 09:43
Data aktualizacji: 19.02.18 12:24

Ramowy program studiów - karty ECTS

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "NanoBioTech"
Utworzono: 18.07.18 13:28
Data aktualizacji: 19.02.06 09:44

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "NanoBioTech"

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 181003155852_regulamin.pdf99.29 KB
PDF icon 180718132823_nanobiotech_rekrut_w_2018_na_wtch_2.pdf571.63 KB
Plik 180718132823_isd_nanobiotech_formatka_zal_nr_1.docx1.31 MB
Plik 180718132823_isd_nanobiotech_formatka_zal_nr_2.docx1.31 MB
Plik 180718132823_isd_nanobiotech_formatka_zal_nr_3.docx1.31 MB
Plik 180718132823_isd_nanobiotech_formatka_zal_nr_4.docx1.31 MB
PDF icon 180724131317_ramowy_plan_isd_nanobiotech.pdf706.48 KB
Plik 180827121819_isd_klauzula_informacyjna_dla_potrzeb_rekrutacji_-_studia_doktoranckie.docx50.29 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_2_r_ii_sem_4_wf_ump.pdf493.45 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_ii_sem_3_ichb.pdf499.62 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_ii_sem_3_wf_ump.pdf491.73 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_ii_sem_3_wtch_pp.pdf487.04 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_ii_sem_4_wbmiz_pp.pdf484.38 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_ii_sem_4_wf_ump.pdf496.88 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_iii_sem_5_ichb.pdf489.12 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_iii_sem_5_wtch_pp.pdf480.52 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_iii_sem_6_ichb.pdf488.4 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_iii_sem_6_wbmiz_pp.pdf494.04 KB
PDF icon 181214123946_ects_obow_r_iii_sem_6_wtch_pp.pdf491.01 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_1_ichb.pdf489.44 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_1_wbmiz_pp.pdf488.33 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_1_wf_ump.pdf501.8 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_1_wtch_pp.pdf495.83 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_2_ichb.pdf817.75 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_2_wbmiz_pp.pdf482.47 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_2_wf_ump.pdf572.2 KB
PDF icon 181214123946_ects_do_wyboru_2_wf_wtch_pp.pdf350.21 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych